Kontakt:

info@goodfeelings.pl
+48 730-004-586

Good Feelings Sp. z o.o.
ul. Polna 9c, 96-314 Baranów

NIP: 529-180-42-59

KRS: 0000520347 wydany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego